Produktion

Vid förfrågan behandlas information med en gång av berörda positioner inom organisationen.
Tillsammans med kund utarbetas en så effektiv och kostnadseffektiv slutprodukt som möjligt.
Vanligtvis används 3D ritningar som gör det möjligt att snabbt bestämma om hur verktyget ska se ut och vid önskemål eller vid behov har vi även möjligheter att göra gjutsimuleringar. Utefter det beräknas en leveranstid och pris varpå offert går iväg.

Vid order sker inköp av material och under tiden ritas verktyget upp. Genom Cad Cam systemet sätts sedan arbetet igång med tillverkning av moderform, insatser, elektroder och gravyrer.

Tillverkningsprocessen utformas så att ingen tid går till spillo på att vänta på härdningsprocesser eller långa gnistjobb utan att annat arbete påbörjas under väntetiden.
När formverktyget är färdigt så kan vi även erbjuda en provgjutning och levererar ett utfallsprov om kunden så önskar.

Vallsjö Verktyg AB   •   info@vallsjoverktyg.se   •   tel. +46 (0)382 - 500 83